Ingeniørforeningen, IDA Digitalisering og IT

Udviklingsorienteret afdelingsleder til IDAs nye projektkontor

Til udvikling og ledelse af IDAs nyetablerede, forretningsdrevne projektkontor søger vi en dynamisk leder med forretningsforståelse og flair for at arbejde i en politisk ledet organisation. Du skal have et stort drive og en toptunet værktøjskasse både inden for agile og klassiske projektmetoder.

Udviklingen i den digitale verden går hurtigt, og det er derfor essentielt, at IDAs evne til hurtigt at udvikle nye services og produkter - der giver værdi for medlemmerne - forstærkes.

For at understøtte, at IDA kommer hurtigt og sikkert på markedet med nye produkter, har vi etableret et projektkontor. Visionen for projektkontoret er at styrke IDAs evne til at afprøve, udvikle og implementere nye produkter og services. Det skal ske på et metodisk stærkt grundlag, der sikrer samarbejde på tværs af organisationen.

IDA iværksætter en række ambitiøse projekter, der på forskellig vis skal hjælpe med at realisere IDAs vision og strategi. En af dine vigtigste opgaver bliver at sikre overblik over økonomi, kapacitet, forretningsstrategisk fundering og sammenhæng mellem projekterne.

Sammen med afdelingens fem projektledere og resten af huset skal du desuden udvikle de metoder, modeller og redskaber, som IDAs projekter fremover skal bygges på. Du skal brænde for agile projekt- og arbejdsmetoder, da det er en vigtig ambition for IDA at blive mere agil.

Du skal have stor organisatorisk forståelse, da en vigtig strategisk opgave for projektkontoret er at udvikle den organisatoriske modenhed inden for metoder og processer, digitalisering og den løbende digitale produktudvikling og overgang til drift gennem et bevidst skift fra projektfokus til produkt.

Dine ansvarsområder

  • Stå i spidsen for den strategiske udvikling af projektkontoret.
  • Porteføljemanagement op mod direktionen (den samlede projektøkonomi, prioriteringsoplæg, risikostyring m.v.).
  • Indgå som "spillende træner" i teamet mht. metode/redskabsudvikling, løbende projektsparring, projektledelse m.v.
  • Sikre projektkontorets synlighed og samspil med den øvrige organisation.
  • Varetage personaleledelsen af projektlederne i projektkontoret (pt. fem medarbejdere)

De første 12 måneder

Inden for de første 12 måneder af ansættelsen forventer vi, at du kommer langt med især de nedenstående tre målsætninger:

  • Udarbejdelse og dokumentation af IDAs projektmodeller og -værktøjer, herunder rapportering til direktionen.
  • Gøre projektkontoret til en synlig, naturlig og strategisk samarbejdspartner i organisationen.
  • Være primusmotor i afdelingens personaleudvikling og opkvalificering.

Kvalifikationer

Du er en visionær personaleleder, der ved, hvordan dygtige projektledere motiveres og ledes. Samtidig har du så stor gennemslagskraft og personlig integritet, at det nye projektkontor opleves som en attraktiv samarbejdspartner i hele organisationen.

Vi lægger vægt på, at du har stor erfaring med projektledelse og porteføljemanagement. Du skal have erfaring med rapportering og udarbejdelse af beslutningsoplæg til topledelse, direktion el.lign.

Da vi ofte har ansvaret for komplekse projekter med mange interessenter, er det afgørende, at du har stærke samarbejdskompetencer, forretningsforståelse, kan kommunikere effektivt, og at du mestrer balancen mellem at være diplomat og motivator. Endelig skaber du stærke relationer og kan agere som dialogpartner på alle niveauer i organisationen.

Vi tilbyder

IDAs projektkontor består af fem projektledere foruden lederen. Du vil referere til direktør Bjørn Borup, der, ud over at varetage det tværgående strategiske ansvar for hele IDA med den øvrige direktørgruppe, har ansvar for IT, digitalisering og innovation.

Vi bor på havnefronten i store åbne lokaler og central beliggenhed - kun fem minutters gang fra Hovedbanegården. Vi har en uformel tone og ambitiøse, men fleksible arbejdsforhold.

Der inviteres løbende til ansættelsessamtaler.

Del på:
Region:
Region Hovedstaden
Tiltrædelse:
Snarest
Arbejdssted:
Kalvebod Brygge, København
Yderligere oplysninger fås hos:
Bjørn Borup
Mobil: 51 59 34 87
Tilbage til toppen