Ingeniørforeningen, IDA Teknologi, Netværk og Kompetence

Frisk studerende med interesse for arbejdsmiljø

Vi kan tilbyde

 • Et netværk med arbejdsmiljørådgivere, -konsulenter og -forskere.
 • Deltagelse i faglige diskussioner med bestyrelsen
 • 15-35 timers arbejde pr. måned, i perioder mere

Vi forventer at du:

 • Har flair for IT og er klar til at at bruge IDAs IT-systemer
 • Kan formulere dig kort og præcist skriftligt, f.eks. i beskrivelser til medlemsmøder og referater fra bestyrelsesmøder
 • Kan holde overblikket over IDA Arbejdsmiljøs aktiviteter og deadlines
 • Har lyst til at være tovholder på udformning af vores halvårsprogrammer og detailprogram for hvert medlemsmødemøde
 • Kan arbejde selvstændigt og systematisk
 • Ikke er bange for at styre aftaler og kalender for bestyrelsen
 • Evt. erfaring med udarbejdelse og vedligehold af hjemmesider

Det er en fordel, hvis du er i gang med en uddannelse, der har berøring med arbejdsmiljø, og at du selv har en faglig interesse i arbejdsmiljø.

IDA Arbejdsmiljø er et fagteknisk selskab under Ingeniørforeningen, IDA. IDA Arbejdsmiljø ønsker at arbejde for en forbedring af arbejdsmiljøet ved at samle og viderebringe erfaringer og forskningsresultater på arbejdsmiljøområdet. I den forbindelse har vi brug for hjælp til:

 • Bestyrelsesmøder: 6-8 aftenmøder om året. Planlægning af dagsorden til møderne og efterfølgende skrivning af referat i samarbejde med formandskabet, samt hjælpe til forskelligt ad hoc-arbejde i bestyrelsen.
 • Medlemsmøder: 10-16 medlemsmøder årligt, hvor der skal laves halvårsprogrammer, indhentes mødebeskrivelser, bookes lokaler, m.m.
 • Nordisk Ergonomiselskab (NES): Deltage i planlægning af en international konference (NES 2019) i august 2019.

Dit arbejde vil foregå i samarbejde med IDAs netværkskoordinator Henriette Rimmer Caspersen og formandskabet.

Læs mere om IDA Arbejdsmiljø på https://universe.ida.dk/netvaerk/selvstaendig-og-arbejdsmiljoe/ida-arbejdsmiljoe/

Bemærk: Vi forventer at holde ansættelsessamtaler 30. april og 1. maj 2018.

 

Del på:
Region:
Region Hovedstaden
Ansøgningsfrist:
26-04-2018
Tiltrædelse:
Snarest muligt
Yderligere oplysninger fås hos:
Julie Hvalsøe Petersen
Mobil: +45 28783503
Rikke Seim
Mobil: +45 23282865
Tilbage til toppen