Ingeniørforeningen, IDA Politik, Analyse og Presse

Pressechef i IDA

Som pressechef i Ingeniørforeningen, IDA får du to vigtige opgaver. For det første at blive spillende træner og personaleleder for et erfarent presseteam på fire medarbejdere og dermed sætte dagsordenen som "Teknologiens stemme" i den offentlige debat. For det andet at stå i spidsen for en tværorganisatorisk strategisk satsning over de næste tre år, som skal gøre IDAs organisation mere udadvendt. IDA råder over unik viden både blandt vores fagmedarbejdere og vores ingeniør-/naturvidenskab-/IT-medlemmer. Den viden skal ud at gøre en forskel.

Om afdelingen

I det daglige bliver du en af fire ledere i "gruppeledelsen" for afdelingen for "Analyse, Politik og Presse" (i daglig tale PAP), som koordinerer tæt i et uformelt og tillidsfuldt ledelsesrum. Afdelingen består af fire pressemedarbejdere, fire analysemedarbejdere, ni politiske konsulenter, tre studenter, en politisk chef, en analysechef og en afdelingschef. Internt i IDA bliver du en del af det brede ledelsesteam. En særlig tæt samarbejdspartner bliver IDAs kommunikationsafdeling, som står for www, SoMe, kampagner og nyhedsbreve.

Pressechefen refererer til daglig til afdelingschef Søren Lauridsen og afdelingen er forankret direkte under den administrerende direktør Carl Aage Dahl.

Opgaver

Du bliver sammen med presseafdelingen presserådgiver for både IDAs formand og politiske udvalgsformænd, samt for medarbejdere og medlemmer i den "udadvendte organisation", som den strategiske indsats skal fremme. I rådgivningen lægger vi vægt på "den åbne dør" og den uformelle omgangstone. Vi tror oprigtigt på "hellere lave fejl end ikke lave noget", og hjælpes ofte ad gennem sparring og feed back til at levere den bedst mulige rådgivning.

Din grundlæggende arbejdsopgave er at øge IDAs synlighed, og din gennemsnitlige uge bliver delt mellem det operationelle pressearbejde og udviklingen af IDAs strategiske satsning "Styrket position og større gennemslagskraft". Den er en del af IDAs nye treårsstrategi, som skal opfylde IDAs vision: https://ida.dk/om-ida/organisation/vision-2025. Satsningen skal sikre, at IDAs unikke fagnetværk (https://ida.dk/viden-og-netvaerk) med over 2500 arrangementer om året indfrier sit potentiale for faglig formidling til både politikere og befolkning. For eksempel om digitalisering/AI, fremtidens fleksible arbejdsform eller den grønne omstilling. Hvert kvartal skal du sammen med PAPs afdelingschef rapportere på indsatsens fremskridt for direktørkredsen.

Vi forestiller os derfor at du er:

  • Skarp til at spotte gode historier og sælge dem ind til så forskellige medier som TV, radio, aviser, "bløde" medier og fagmedier
  • God til menneskelige relationer, da du bl.a. skal motivere frivillige og stå i spidsen for mange samarbejder i og uden for IDA, samt afprøve nye tiltag, fx at flere kompetente medlemmer og medarbejdere udtaler sig
  • En dygtig kommunikator i både skrift og tale, herunder formår at formidle slagkraftigt ud fra data, rapporter og analyser
  • En erfaren personaleleder, der tror på holdspil og skaber tillid
  • Indehaver af et grundlæggende positivt livssyn og stærkt engagement, som bidrager til et sjovt og resultatskabende arbejdsliv i IDA.

Din uddannelsesbaggrund er ikke afgørende, men erfaring med pressearbejde og gerne SoMe-arbejde er.

Om IDA

IDA er et fællesskab, der realiserer potentialet for teknologi og viden. Vi er med over 130.000 medlemmer Danmarks største fagforening for akademikere. Vi vokser med over 6000 medlemmer om året og vores ambitionen er at nå 175.000 medlemmer i 2025. Du bliver derfor en central del af en ambitiøs målsætning.

Vi tilbyder et udpræget fleksibelt arbejdsliv "fri af tid og sted", med plads til både hjemmearbejde og familieliv. Vi er en arbejdsplads, som lægger stor vægt på at have det sjovt og give plads til tossede indfald og prøve noget nyt af. Vi arbejder stadig mere sammen på tværs af IDAs afdelinger og vi udvikler os sammen som ledere.

Ansættelse og ansættelsesproces

Stillingen er uden øvre arbejdstid og du ansættes på individuel kontrakt. Arbejdsstedet er lyse kontorlokaler langs vandet på Kalvebod Brygge i København. Tiltrædelsesdato forventes at blive 1. februar 2021.

De første jobsamtaler bliver i uge 50 og vi forventer at gennemføre to ansættelsesrunder, hvor der forud for runde to i uge 51 vil være en personlighedstest. For spørgsmål til stillingen kan Søren Lauridsen kontaktes på 30637723/sla@ida.dk

Ansøgningsfrist søndag d. 6. december.

Del på:
Region:
Region Hovedstaden
Jobtype:
Fast
Arbejdstid:
Fuldtid
Arbejdsdage:
Dag
Ansøgningsfrist:
06-12-2020
Tiltrædelse:
Snarest og senest 1. februar 2021
Arbejdssted:
Kalvebod Brygge, København V
Yderligere oplysninger fås hos:
Søren Lauridsen
Telefon: +45 33184795
Hjemmeside:
https://ida.dk/
Tilbage til toppen